Sill/Strömming

Hitta på sidan

Sill (Clupea harengus) förekommer i alla av Sveriges omgivande hav. Beteckningen strömming används för sill som fångas i Östersjön norr om Kalmar.

Sill/Strömming. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright. Fri att använda.

Lek

Leksillen samlas i stora stim vid kusternas grundvatten eller på bankar i havet. Leken sker ovanför sand-, grus- eller stenbottnar på varierande djup mellan en halv och hundra meter. Sillens ägg sjunker till botten där de bildar stora ansamlingar. Larverna lever i den fria vattenmassan. Såväl i Västerhavet som i Östersjön finns både vår- och höstlekande former.

Vandringar

Förutom förflyttning mellan olika vattenlager sker vandringar i samband med leken. I dessa sammanhang kan sillen röra sig över stora vattenområden. Till exempel har Kattegatts höst- och vårlekande sill sina uppväxtområden i Nordsjön.

Ålder och storlek

I Kattegatt och Skagerrak könsmognar sillen vid en ålder av 3–4 år och i Östersjön vid 2–3 år. Kan bli upp till 25 år gammal men vanligen under tio år. Sillen i Västerhavet brukar bli 23–30 cm och i Östersjön 15–24 cm lång. Sillens normala vikt är 40–200 gram och strömmingens något mindre.

Levnadssätt

Sillen vandrar i stim längs kuster och ute till havs på varierande djup mellan ytan och 200 meter. På dagen går sillen ofta närmare bottnen medan den under natten stiger upp närmare ytan. Den följer planktonets rörelser under dygnet. Dess huvudföda består av små kräftdjur och fisklarver. När sillen blir större blir även bottendjur en viktig del av dieten.

Rapport om fisk- och skaldjursbestånd

I resursöversikten för fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten kan du läsa vidare om hur arten fiskas, förvaltas, om dess beståndsstatus och om den biologiska rådgivningen.

Publicerad: 16 februari 2021

Reglering av yrkesfisket

Fisket av sill/strömming regleras inom den gemensamma fiskeripolitiken. Här regleras på EU- nivå när, hur och var man får fiska och hur man ska kontrollera detta fiske.

Kvoter

Den totala tillåtna fångstmängden (TAC) beslutas årsvis på EU-rådet för jordbruk och fiske, för Östersjön i oktober och för Västerhavet i december.

Hur mycket som fiskats kan du se på sidan Daglig infiskning.

Nivån på hur mycket EU:s fiskeflotta får fiska varje år sätts utifrån den gemensamma fiskeripolitiken samt de fleråriga planerna som finns för de olika havsområdena. För Sveriges del gäller det Östersjön och Nordsjön.

Publicerad: 2014-02-13
Uppdaterad: 2021-12-21
Sidansvarig: Webbredaktion