Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post

Töm inte i sjön

Förbud att tömma toan i sjön införs den 1 april 2015

Båtmiljö.se


Ladda hem den kartbaserade appen Båtmiljö och för att lätt hitta till närmaste båtbottentvätt eller sugtömningsstation direkt i din smartphone.

Båtmiljö.se är en icke kommersiell webbplats med syfte att sprida information om vägen till ett miljövänligare båtliv och finansieras av Skärgårdsstiftelsen och Havs-och vattenmyndigheten.

Från och med den första april 2015 blir det förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är k-märkta. Hela Sveriges sjöterritorium omfattas. Ansvarig myndighet är Transportstyrelsen och du hittar mer information om utsläppsförbudet och tips till dig som är båtägare på Transportstyrelsens hemsida

LOVA har bidragit till toatömningsstationer

LOVA-bidraget är ett bidrag som ges till lokala vattenvårdsåtgärder. Syftet är att få fram lokala åtgärder som förbättrar havsmiljön, i första hand genom att minska belastningen av näringsämnen. Installation av anläggningar för mottagande av toalettavfall från fritidsbåtar är bidragsberättigat. 

Kortfilm som visar varför det är viktigt att inte tömma toan i sjön.

Symbolen för toatömningsstation

Sugtömningsstationer ska vara markerade med den internationella symbolen för sugtömning och ha en bruksanvisning. Stationerna är utrustade med en elektrisk eller manuell pump och munstycke som kan se olika ut beroende på modell. Stationerna är bara anpassade för mottagning av toalettavfall. Det är därför inte tillåtet att tömma slangvatten, olja, bensin- eller dieselavfall i dem. 

Publicerad: 2014-02-12
Uppdaterad: 2014-02-12

Sidansvarig: Martina Liljegren