Vilken roll har HaV vid bärgning av miljö­farliga ämnen och spök­garn från fartygs­vrak?

Från och med 2016 har HaV ett samordnande ansvar gällande utredning och bärgning av miljöfarliga ämnen och spökgarn från vrak. Vi leder och samordnar sedan 2016 en arbetsgrupp som arbetar med riskbedömning och bärgning av olja från vrak. I den ingår Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Statens Maritima Museer, Försvarsmakten (Marinen) och Chalmers.

Sjöfartsverket gör sjömätningar med side scan- och multibeamekolod för att kontrollera vrakens status och läge (multibeamekolod skickar ut ljudsignaler som träffar vraket, studsar tillbaka och skapar en tredimensionell bild).

Kustbevakningen och Marinen gör dykningar och filmar för att mer noggrant undersöka vraken och vilken miljörisk de utgör. Statens Maritima Museer hjälper till med att ta fram historiken kring fartygsvraken och Chalmers stödjer med utvecklingen av riskutvärderingsverktyget VRAKA (probabilistic risk assessment of shipwrecks).

Publicerad: 2019-03-01
Sidansvarig: Webbredaktion