Varför betalar inte fartygets ägare för bärgningen av miljö­farlig olja?

För de allra flesta utav de miljöfarliga vraken som HaV arbetar med finns det igen ägare. Företaget som en gång ägde fartyget har upplösts, gått i konkurs eller finns av andra anledningar inte kvar längre. Då finns det ingen ägare att kräva ansvar av. Om fartyget har förlist före 1969 kan inte heller ansvar enligt 10 kap Miljöbalken utkrävas, då denna inte appliceras på verksamheter som upphört före detta årtal. Preskriptionstid enligt Sjölagen (10 kap) för olje- eller bunkeroljeskada på tre år från den dag då skadan uppkom, eller senast inom sex år från dagen för den olycka som orsakade skadan har också många gånger inträffat.

Publicerad: 2019-03-01
Sidansvarig: Webbredaktion