Vad händer med vraken när oljan bärgats från vraken?

I de flesta fall så lokaliseras oljan i vraket och tas bort i stället för att hela vraket lyfts upp till ytan. Flera av vraken är i väldigt dåligt skick med svåra rostangrepp. Risken är att de skulle falla sönder vid ett lyft av hela vraket och då medföra ett okontrollerat läckage av olja. Därför kommer arbetet med miljöfarliga vrak i svenska vatten att innebära att oljan tas bort från vraket medan vraket ligger kvar på botten.

Bärgningen av olja från Thetis kan ses som ett test av metoden med att borra hål i vraket och pumpa upp oljan. Efter varje bärgning görs en utvärdering av metoden och om hur arbetet fungerat.

Publicerad: 2019-03-01
Sidansvarig: Webbredaktion