Hur görs en bärgnings­operation av olja från vrak?

Arbetet startar med en noggrann undersökning och kartläggning av vraket, bland annat för att lokalisera oljan. När vraket ska tömmas på olja så penetreras alltid skrovet i en sluten miljö, det vill säga oljan kommer aldrig ut i vattenmiljön. Arbetet utförs av dykare eller undervattensrobotar (ROV).

Efter håltagning monteras kranar fast och oljan pumpas upp till tankar på utförarens fartyg. När all olja är borttagen förseglas hålen. Oljan lämnas sedan för destruktion eller kan i vissa fall återanvändas, genom att föras in i raffineringsprocessen i ett oljeraffinaderi.

Publicerad: 2019-03-01
Sidansvarig: Webbredaktion