Finns det risker med att bärga olja från gamla vrak?

Ja, många gånger ligger vrak på djupt vatten och långt från land, vilket kan medföra svåra väderförhållanden för en bärgningsoperation. Andra faktorer som kan försvåra arbetet är att det är svårt att lokalisera oljan i vraket och att vissa typer av oljor (tjockolja) måste värmas upp innan de kan pumpas upp till ett mottagningsfartyg på ytan.

Det är viktigt att bärgningen görs så säkert som möjligt och att risker minimeras, både för miljön och för människor. Bärgningen av olja från Thetis genomfördes därför främst med hjälp av undervattensrobotar (Remotely operated underwater vehicles, ROV).

De vrak som ska tömmas på olja är ofta äldre vrak som har legat på havsbotten en lång tid och rostat. Risken är stor att de ska läcka ut sitt miljöfarliga innehåll i närtid. Det finns också en mindre risk att det sker ett läckage under en tömningsoperation.

Därför finns det alltid ett krav på att utföraren som får uppdraget från HaV har utrustning ombord för att, om olyckan är framme, snabbt kunna bärga och samla upp olja på havsytan. Kustbevakningen informeras alltid om när ett arbete ska starta och får löpande rapporter minst en gång i veckan. Kustbevakningen tar beslut om vilka resurser de ska ha i närområdet under en oljebärgningsoperation.

Publicerad: 2019-03-01
Sidansvarig: Webbredaktion