Avlopp

Hitta på sidan

I Sverige finns det ungefär cirka 700 000 små avlopps-anläggningar som har vattentoalett ansluten, men inte är kopplade till kommunala reningsverk. Avloppsanläggningar som är gamla eller inte fungerar är en källa till spridning av bakterier och miljöfarliga ämnen. De bidrar också till övergödningen av våra sjöar, vattendrag och kustvatten

Havs- och vattenmyndighetens uppgift är att ge vägledning till länsstyrelser och kommuner. Det är kommunerna som ger tillstånd till nya avloppsanläggningar och som utför tillsyn på befintliga anläggningar.

Information till fastighetsägare

På sidan Information till fastighetsägare om små avlopp hittar du som fastighetsägare mer informationsmaterial.

Vägledningsmaterial för myndigheter

Vägledningsmaterial för myndigheter och andra som vill veta mer hittar du under Vägledning och kunskap.

Publicerad: 2013-11-28
Uppdaterad: 2020-04-16
Sidansvarig: Webbredaktion