Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Vattenkraft Tillsynsvägledning

Dammar och vattenkraftverk

Alla dammar och vattenkraftverk påverkar vattenmiljön. Därmed omfattas dessa verksamheter av bestämmelserna i miljöbalken.

Vattenkraftverk. Foto: Torbjörn Kåpe/Azote

Vattenkraftverk. Foto: Torbjörn Kåpe/Azote

Vi deltar i tillståndsprövningar av dammar och vattenkraftverk för att bevaka vattenanknutna naturvärden. Vi vägleder även tillsynsmyndigheterna i dessa frågor.

Intressanta rättfall och domar

Vi har samlat rättsfall och domar som rör dammar och vattenkraft på en egen sida.

Urminnes hävd och vattenkraft

Frågan om urminnes hävd och privilegiebrev kopplat till dammar och vattenkraftverk är ständigt aktuell. Det finns ett stort antal dammar som har sitt ursprung före 1900-talet och där det bedrivits till exempel kvarn- eller sågverksamhet. Vid vissa av dessa dammar har ägarna sedan byggt om anläggningen för att istället producera el.

I ett flertal ärenden har Mark- och miljööverdomstolen prövat frågan om urminnes hävd eller privilegiebrev kan utgöra tillstånd till ett vattenkraftverk. I samtliga fall har domstolen kommit fram till att varken urminnes hävd eller privilegiebrev kan åberopas som tillstånd.

Vi menar därför att det numera borde vara klarlagt att ägare till vattenkraftverk, som inte kan visa upp ett tillstånd enligt äldre lagstiftning för just drift av ett vattenkraftverk, måste ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för vattenkraftverket.

I samband med tillståndsprövningen kan ägaren ansöka om lagligförklaring av de anläggningsdelar som tillkommit före miljöbalkens införande.

Läs tillsynsvägledningen

Tillsynsvägledning kring urminnes hävd, privilegiebrev, byggningabalken och vattenkraftverkPDF

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Vattenkraft Tillsynsvägledning