Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Vattenkraft Tillsynsvägledning

Dammar och vattenkraftverk

Alla dammar och vattenkraftverk påverkar vattenmiljön. Därmed omfattas dessa verksamheter av bestämmelserna i miljöbalken.

Vattenkraftverk. Foto: Anna Erwander

Jonsereds vattenkraftverk. Foto: Anna Erwander

Vi deltar i tillståndsprövningar av dammar och vattenkraftverk för att bevaka vattenanknutna naturvärden. Vi vägleder även tillsynsmyndigheterna i dessa frågor.

Intressanta rättsfall och domar

Vi har samlat rättsfall och domar som rör dammar och vattenkraft på en egen sida.

Särskilda rättigheter och vattenkraft

Från och med den 1 januari 2019 gäller ny lagstiftning som innebär att verksamhet som bedrivs med stöd av urminnes hävd, privilegiebrev eller annan sådan särskild rättighet som avses i 2 kap 41 § äldre vattenlagen ska anses bedrivas med stöd av rättighet som tillkommit enligt motsvarande bestämmelser i miljöbalken. Detta framgår av nya 5 a § lag (1998:811) om införande av miljöbalken.

Omprövning av vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Vattenkraft Tillsynsvägledning