Strömmen – visualisering över omprövning av vattenkraften

Visualisering över hur processen med att uppdatera moderna miljövillkor för våra vattenkraftverk fortskrider.

Visualisering

Till Strömmen

Om visualiseringen

Denna visualisering är framtagen för att underlätta kommunikationen kring NAP för utredare, beslutsfattare och andra intressenter.

Läs mer information kring regeringens beslut.

Visualiseringen ska ge en övergripande bild av arbetet med samråd, ansökan och avgöranden. Hur långt har olika prövningsgrupper kommit i processen? Hur många vattenkraftverk har lämnat in en ansökan? Vilka omprövningar är avgjorda och vilka miljöåtgärder har beslutats?

Vi hoppas att detta ska underlätta arbetet för utredare och de övriga som är involverade i denna process.

Publicerad: 2023-12-13
Sidansvarig: Webbredaktion