Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Generaldirektör

Havs- och vattenmyndigheten leds av generaldirektör Jakob Granit. Han ansvarar inför regeringen när det gäller myndighetens verksamhet. Som stöd i sitt arbete har han ett insynsråd, där han är ordförande.

Till generaldirektörens stöd finns ledningen som samordnar myndighetens uppdrag inför regeringen.

Det finns fyra avdelningar inom myndigheten:

  1. Kunskapsavdelningen
  2. Avdelningen för havs- och vattenförvaltning
  3. Avdelningen för fiskförvaltning
  4. Avdelningen för verksamhetsstyrning.

Dessutom finns ledningsstab och personalenhet. Avdelningscheferna samt stabschef och personalchef ingår i ledningen.

Biträdande generaldirektör

Havs- och vattenmyndighetens biträdande generaldirektör är Johan Löwenadler Davidsson, som även är chef på avdelningen för verksamhetsstyrning.

Biträdande generaldirektör bistår generaldirektören i ledningen. Han är även ställföreträdande myndighetschef och fattar därför beslut när generaldirektören inte är i tjänst eller är på tjänsteresa. 

Insynsråd

Insynsrådet står i medborgarnas tjänst. Det är ett rådgivande organ, som inte har rätt att fatta beslut. Varje ledamot utses av regeringen för sin särskilda kompetens. Uppdraget är att säkra medborgarnas insyn i verksamheten och ge myndighetschefen råd.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Publicerad: 2013-11-26
Uppdaterad: 2016-09-01

Sidansvarig: Webbredaktionen