Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Generaldirektör

Havs- och vattenmyndigheten leds av generaldirektör Jakob Granit. Han ansvara inför regeringen när det gäller myndighetens verksamhet. Som stöd i sitt arbete har han ett insynsråd, där han är ordförande.

Till generaldirektörens stöd finns en ledningsgrupp.

Biträdande generaldirektör

Havs- och vattenmyndighetens biträdande generaldirektör är Johan Löwenadler Davidsson, som även är chef för avdelningen för verksamhetsstöd.

Biträdande generaldirektören bistår generaldirektören i ledningen av myndigheten. Han är även ställföreträdande myndighetschef och fattar därför beslut när generaldirektören inte är i tjänst eller på tjänsteresa.

Insynsråd

Insynsrådet står i medborgarnas tjänst. Det är ett rådgivande organ, som inte har rätt att fatta beslut. Varje ledamot utses av regeringen för sin särskilda kompetens. Uppdraget är att säkra medborgarnas insyn i verksamheten och ge myndighetschefen råd.

Publicerad: 2013-11-26
Uppdaterad: 2016-09-01

Sidansvarig: Webbredaktionen