Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsförvaltning Farliga ämnen Vrak

Prioritering av vrak

Vi har fått medel för att sanera vrak för att minska risken för att de läcker ut miljöfarliga ämnen. Att sanera vrak är ett kostsamt projekt och det är viktigt att vi använder medlen till att göra störst miljönytta genom att avlägsna hotet mot miljön från de vrak som utgör den största risken.

Från och med 2018 får Havs- och vattenmyndigheten 25 miljoner kronor per år för undersökning och sanering av vrak, från Naturvårdsverkets anslag för förorenade områden.

Det finns idag ett 30-tal akut miljöfarliga vrak i svenska vatten, men att sanera miljöfarliga vrak är kostsamt. Det gäller därför att göra kvalificerade bedömningar av vilka vrak som skall saneras först. Då kan vi använda medlen till att göra störst miljönytta genom att avlägsna hotet mot miljön från de vrak som utgör den största risken.

För att hantera miljörisker med de miljöfarliga vraken använder vi oss utav ett riskbaserat arbetssätt. Då vi tar beslut om vilket vrak som skall saneras tar vi med ett flertal faktorer med i beräkningen, till exempel sannolikheten för att ett vrak skall börja läcka olja, volymen olja som vraket innehåller och vart den oljan som läcker ut troligtvis kommer att hamna.

För att utföra dessa bedömningar använder vi oss utav ett beslutstödsverktyg utvecklat för miljöfarliga vrak, VRAKA.

VRAKA

Verktyget är ett probabilistiskt riskhanteringsverktyg för hantering av miljöfarliga vrak. Det är utvecklat av Chalmers Tekniska Högskola och är baserad på ett väletablerat ramverk för riskhantering.

Verktyget är uppdelat i två delar:

  • del 1, där sannolikheten för läckage av olja ifrån ett fartygsvrak uppskattas,
  • del 2, där konsekvenserna av ett utsläpp uppskattas genom att kombinera sannolikheten för utsläpp med effekter på miljön (Fig. 1).
Kopia från power point-presentation. Verktyget VRAKAs olika steg.

Översikt av VRAKA, i del 1 uppskattas sannolikhet för utsläpp och del 2 uppskattas konsekvenserna av ett utsläpp (Landquist, H. 2015).

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsförvaltning Farliga ämnen Vrak