Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Främmande arter Lagstiftning

Invasiva främmande arter som omfattas av EU:s förordning (1143/2014)

Det är enligt EU-regler förbjudet att sprida EU-listade invasiva främmande arter. De får inte introduceras eller spridas i naturen, inte gynnas att bli fler och inte heller importeras eller exporteras.

Sedan augusti 2017 finns 49 arter listade i unionsförteckningen.

Här är exempel på sex arter som finns i Sverige vars spridning måste stoppas eller begränsas enligt EU-förordningen.

Vi ansvarar för de vattenlevande arterna och Naturvårdsverket ansvarar för de landlevande arterna.

Vi har samlat information till handlare om förbud mot handel med vissa arter här.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Främmande arter Lagstiftning