Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Främmande arter Lagstiftning

Invasiva främmande arter som omfattas av EU:s förordning

Det är enligt EU-regler förbjudet att sprida EU-listade invasiva främmande arter. De får inte introduceras eller spridas i naturen, inte gynnas att bli fler och inte heller importeras eller exporteras.

Vi ansvarar för de vattenlevande arterna och Naturvårdsverket ansvarar för de landlevande arterna.

Här är exempel på sex arter som finns i Sverige vars spridning måste stoppas eller begränsas enligt EU-förordningen (1143/2014).

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Främmande arter Lagstiftning