Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Främmande arter

EU:s förordning om invasiva främmande arter

Det är förbjudet att byta, odla, föda upp, transportera, använda och hålla 49 arter som av EU listats som invasiva främmande arter av unionsbetydelse.

EU:s förordning (1143/2014) om invasiva främmande arter syftar till att ta itu med problem på ett övergripande sätt. Detta för att skydda inhemsk biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samt att minimera och mildra effekter som dessa arter kan ha på människors hälsa och ekonomi. Arter på unionsförteckningen, den så kallade EU-listan, får exempelvis inte importeras eller föras in, avsiktligt födas upp eller släppas ut i miljön. 

49 arter på EU-listan 2017

Det är förbjudet att byta, odla, föda upp, transportera, använda och hålla de 49 arter som listas som invasiva främmande arter av unionsbetydelse, enligt EU-förordningen 1143/2014.

För arter med stor spridning gäller särskilda regler, till exempel för signalkräftan.

  1. Frågor och svar om invasiva främmande arter av unionsbetydelse

Signalkräftan på EU-listan

Signalkräftan är en av arterna som har listats. Läs vår remiss om signalkräftan.

Ansvariga myndigheter

Flera myndigheter ansvarar för hantering av främmande arter i Sverige. Naturvårdsverkets roll är att tillsammans med HaV samordna och vägleda andra myndigheter i deras arbete. 

Bedömning på nationell nivå

Det finns invasiva främmande arter som har eller kan ge negativa effekter i Sverige, men som inte kommer att omfattas av unionsförteckningen. Det kan till exempel vara arter som finns naturligt i EU, men som är invasiva främmande i Sverige. En bedömning på nationell nivå kommer att göras för att skilja ut de arter i Sverige som vi behöver agera mot. I Sverige finns cirka 2 000 främmande arter, men alla dessa utgör inte en risk för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. En del av dessa uppskattas idag vara invasiva, det vill säga att de hotar biologisk mångfald och ekosystemtjänster, men de kan även ha signifikant negativa effekter på människors hälsa och ekonomi.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Främmande arter