Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Främmande arter

EU:s förordning om invasiva främmande arter

Från och med den 3 augusti 2016 är det förbjudet att byta, odla, föda upp, transportera, använda och hålla 37 arter som listas som invasiva främmande arter av unionsbetydelse. 6 av de 37 listade arterna lever vilt i Sverige.

EU:s förordning (1143/2014) om invasiva främmande arter syftar till att ta itu med problem på ett övergripande sätt. Detta för att skydda inhemsk biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samt att minimera och mildra effekter som dessa arter kan ha på människors hälsa och ekonomi.

Arter på unionsförteckningen, den så kallade EU-listan, får exempelvis inte importeras eller föras in, avsiktligt födas upp eller släppas ut i miljön.

37 arter på EU-listan

37 arter har listats som "IAS av unionsbetydelse". Detta innebär att det blir förbjudet att byta, odla, föda upp, transportera, använda samt hålla arterna efter den 3 augusti 2016, när förteckningen träder i kraft. Efter den 3 augusti 2017 blir det även förbjudet att sälja dessa arter. För arter med stor spridning gäller särskilda regler, till exempel för signalkräftan.

  1. Lista över Invasiva främmande arter av unionsbetydelse 2016 med förbud
  2. Kommissionens FAQ om invasiva främmade arter av unionsbetydelse

Signalkräftan på EU-listan

Signalkräftan är en av arterna som har listats. Vi har samlat frågor och svar om vad den nya lagstiftningen innebär för signalkräftan.

Ansvariga myndigheter

EU:s förordning om invasiva främmande arter trädde i kraft 1 januari 2015.

Flera myndigheter ansvarar för hantering av främmande arter i Sverige. Naturvårdsverkets roll är att tillsammans med HaV samordna och vägleda andra myndigheter i deras arbete. 

Bedömning på nationell nivå

Det finns invasiva främmande arter som har eller kan ge negativa effekter i Sverige, men som inte kommer att omfattas av unionsförteckningen. Det kan till exempel vara arter som finns naturligt i EU, men som är invasiva främmande i Sverige. En bedömning på nationell nivå kommer att göras för att skilja ut de arter i Sverige som vi behöver agera mot. I Sverige finns cirka 2 000 främmande arter, men alla dessa utgör inte en risk för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Ungefär 350 av dem uppskattas idag vara invasiva, det vill säga att de hotar biologisk mångfald och ekosystemtjänster, men de kan även ha signifikant negativa effekter på människors hälsa och ekonomi.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Främmande arter

Publicerad: 2015-12-03
Uppdaterad: 2017-03-27

Sidansvarig: Webbredaktionen