Hitta på sidan

Fakta om svenskt fritidsfiske

Varje år fiskar cirka 1,2 miljoner svenskar i åldrarna 16-80 år någon gång i antingen havet, sjöar eller andra vattendrag. En tredjedel av dessa är kvinnor.

Att fritidsfiske är så populärt beror förstås på att Sverige är ett land rikt på sjöar, vattendrag och kustvatten. Vår unika allemansrätt och svenskarnas generellt stora intresse för friluftsliv är en annan förklaring.

Vi ansvarar för förvaltningen av fiskbestånden i hav, sjöar och vattendrag. Fritidsfisket i Sverige är omfattande och därför behövs det god kunskap om utövarna, var man fiskar och vad man fångar.

Sådana uppgifter samlas bland annat in genom undersökningar med hjälp av enkäter som Statistiska centralbyrån (SCB) genomför på uppdrag av oss. Undersökningarna utformas i samarbete mellan myndigheterna. Den statistik som samlas in är omfattande.

Här publiceras statistik för fritidsfisket i Sverige.

Fritidsfiske

Den statistik som samlas in om fritidsfiske omfattar allt fiske som inte är licensierat yrkesfiske. Det innebär att uppgifterna främst rör fiske för fångst till det egna hushållet, rekreation, turism och tävlingar.

Sedan 2011 har det genom den gemensamma fiskeripolitiken i EU beslutats om ett försäljningsförbud för fritidsfiskets fångster från havet. Denna bestämmelse finns inte för fiske i sjöar och vattendrag.

Antalet fritidsfiskare

Antalet personer som 2020 någon gång ägnade sig åt fritidsfiske uppgick till cirka 1,7 miljoner i åldern 16–80 år, varav 1,2 miljon män och 0,5 miljoner kvinnor. Utöver detta tillkommer ett stort men okänt antal barn, ungdomar samt utländska turister.

Publicerad: 2013-11-27
Uppdaterad: 2020-07-02
Sidansvarig: Webbredaktion