Hitta på sidan

Redskap inom fritidsfisket

Fritidsfiskets redskap kan grovt delas in i handredskap och mängdfångande redskap. Här hittar du information om några av de redskap som är vanligt förekommande inom fritidsfisket.

Fiskenät

Foto: Maja Kristin Nylander

Handredskap

Som namnet antyder kännetecknas handredskapen av att man oftast håller det i händerna medan man fiskar. Dessutom kräver de oftast ett aktivt hanterande under fisketillfället. Exempel på handredskap är olika typer av spöfiske, trolling och dörj.

Mängdfångande redskap

De mängdfångande redskapen kräver inte samma aktiva hantering – man sätter dem, lämnar dem och tar sedan upp dem efter lämplig tid. Exempel på mängdfångande redskap är nät, garn, ryssjor, burar och tinor.

Märkning och utmärkning av fiskeredskap

Det finns en mängd regler om hur fiskeredskap som används i havet och i de fem stora sjöarna ska märkas ut. Läs mer om märkning och utmärkning av fiskeredskap.

Olika beståndseffekter

De två redskapstyperna har olika effekter på bestånden, olika möjligheter till selektivitet, olika möjligheter att återutsätta fångsten och kräver olika tillsyn.

Med mängdfångande redskap tar man upp flera fiskar på en gång. Detta gör att effekterna på fiskbestånden kan bli större än med handredskap. Det är också svårare att undvika fångst av en viss art med mängdfångande redskap om det finns olika arter av liknande storlek där man fiskar.

Redskap kan i viss mån väljas så att man bara tar upp exempelvis större fiskar, genom att maskorna i nät som används är så stora att mindre fiskar inte fastnar. I burar och tinor kan man ha flyktöppningar som gör att mindre fiskar och skaldjur inte fångas.

Undvika fånga vissa arter med selektiva redskap

I viss mån kan man även undvika att fånga vissa arter genom sitt redskapsval. Exempelvis fångar man olika arter med bottensatta nät respektive nät som sitter vid ytan.

Redskap som är utformade så att de undviker att fånga en viss storlek på fisk eller vissa fiskarter kallas storleksselektiva och artselektiva redskap. Med handredskap, burar och tinor går det ofta att sätta tillbaks fisken i vattnet levande, medan det vanligtvis inte går vid nätfiske.

Rapportera in upphittade redskap

Förlorade fiskredskap som nät och hummertinor som blir kvar ute i våra vatten och fortsätter fiska utan att vittjas orsakar lidande för djur som fastnar. Rapportera gärna in upphittade redskap till FMC (Fisheries Monitoring Center) via e-post eller på telefon 0771-10 15 00. Du som rapporterar kan göra det anonymt.

Rapporterna är viktiga för framtida eventuella bärgningsinsatser.

Publicerad: 2013-11-27
Uppdaterad: 2016-11-17
Sidansvarig: Webbredaktion