Länkar till andra myndigheter och organisationer

Hitta på sidan

Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Naturvårdsverket och länsstyrelserna är de myndigheter som i första hand har ansvar för att arbeta med förutsättningarna för fritidsfiske.

Myndigheternas ansvar

Jordbruksverket har ansvar för att främja företagande inom fritidsfiske och landsbygdsutveckling. Statligt stöd för främjande av exempelvis fisketurism kan sökas från Jordbruksverket genom Landsbygdsprogrammet och Europeiska Fiskefonden.

Naturvårdsverket samordnar myndigheternas arbete med bland annat friluftslivsfrågor och genomförande av regeringens proposition Framtidens friluftsliv.

Sveriges lantbruksuniversitet har tagit över Fiskeriverkets tidigare laboratorium för forskning och utveckling - Havsfiskelaboratoriet, Kustlaboratoriet och Sötvattenslaboratoriet. SLU genom laboratorierna förser Havs- och vattenmyndigheten med kunskapsunderlag om bland annat fiskeförvaltning och fiskevård samt bedriver forskning.

Länsstyrelserna är den regionala myndighet som har ansvar för att på länsnivå genomföra den nationella politiken för att förbättra, bevara och skydda miljön och fiskbestånden samt främja fritidsfiske och fisketurism.

Publicerad: 2013-11-28
Uppdaterad: 2014-03-10
Sidansvarig: Webbredaktion