Fisketurism

Hitta på sidan

I Sverige finns goda möjligheter att utöva fisketurism och att bedriva fritidsfiskebaserade verksamheter. Här finns många fiskevatten av hög kvalitet spridda över hela landet.

Sikfiske i Kukkulaforsen

Foto: Håkan Carlstrand

Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde 2007 en enkätundersökning om det fritidsfiskebaserade företagandet. Av de som ingick i studien svarade 1 300 företag och föreningar att de hade en fritidsfiskebaserad verksamhet under 2006. Uppföljningsstudier visar dock att urvalet troligen var för snävt i undersökningen, vilket innebär att antalet företag underskattats.

Av de som uppgav att de hade en fritidsfiskebaserad verksamhet var 14 procent kvinnor. 6 000 personer arbetade heltid, deltid eller var säsongsanställda inom dessa företag och föreningar. De vanligaste verksamheterna var uthyrning av fiskevatten samt mat och logi.

Sidoverksamheter

Få företagare bedriver endast en typ av fritidsfiskebaserad verksamhet och de har i många fall ytterligare en sysselsättning vid sidan om den fritidsfiskebaserade verksamheten. Vanliga sidoverksamheter är annan turism, skogs- och lantbruk, annan stug- och hotellverksamhet samt jakt- och naturguideverksamhet.

Den totala omsättningen för de 1 310 företagen var 2,1 miljarder kronor 2006, varav 490 miljoner kronor beräknas komma från den fritidsfiskebaserade verksamheten. Den största delen av den svenska fisketurismen sker i fjällregionen, i rinnande vatten och i sjöarna. En stor andel av denna verksamhet sker i glesbefolkade regioner.  

800 miljoner per år

De vanligaste typerna av fiske inom fisketurismen är insjöfiske efter gädda, abborre och gös, strömfiske efter öring, röding och harr samt insjöfiske efter lax och öring.

Svenska turistande fritidsfiskare (mer än 10 mil från hemmet eller sommarstugan) lade i genomsnitt ut cirka 714 kronor per fiskedag år 2006.  Totalt var svenskarnas utgifter för fisketurism 2006 cirka 800 miljoner kronor.

Diagram över antal företag som bedriver olika typer av fritidsfiskebaserad verksamhet.Förstora bilden

Antal företag som bedriver olika typer av fritidsfiskebaserad verksamhet.

Publicerad: 2013-11-27
Granskad: 2018-05-21
Sidansvarig: Webbredaktion