Fritidsfiske och fritidsfiskebaserad verksamhet

Fiskeriverket redovisar genom denna rapport fyra uppdrag som regeringen gav verket i juni 2006. Som grund för sina slutsatser har Fiskeriverket bl.a. genomfört två större enkätstudier. Studierna avser dels fritidsfiskets utövare, dels fritidsfiskebaserad verksamhet, i första hand i form av ett företagande.


Sammanfattning

Fiskeriverket redovisar genom denna rapport fyra uppdrag som regeringen gav verket i juni 2006.

Dessa uppdrag är

  1. att göra en översyn av behovet av åtgärder i syfte att förbättra uppvandringen av vildlax och havsöring i de svenska älvarna m.m., 
  2. att utreda frågan om det är optimalt att fisketuristiskt företagande jämställs med andra fiskeberoende näringar i fiskeriförvaltningen,
  3. att utforma licenser för fisketuristiskt företagande i olika typer av vattenområden,
  4. att utreda fisketurismens, fisketuristiska företagandets och sportfiskets samhällsekonomiska effekter.

Som grund för sina slutsatser har Fiskeriverket bl.a. genomfört två större enkätstudier. Studierna avser dels fritidsfiskets utövare, dels fritidsfiskebaserad verksamhet, i första hand i form av ett företagande.