Hitta på sidan

Fånga och släppa tillbaka

Catch and release, fånga och släppa tillbaka, blir allt vanligare inom sportfisket och innebär att den fångade fisken krokas av och släpps tillbaka i vattnet.

Fiskeregler

Läs vad som gäller för dig på vår sida med fiskeregler.

Det motiveras ibland av att lusten att fiska helt enkelt är större än behovet av mat. Andra motiv kan vara att fisketrycket är större än tillgången på fisk eller att fisket, i kombination med märkning, kan vara ett sätt att få en bild av tillväxt, beståndsstorlek, överlevnad och vandringar.

Ett problem med catch and release är att den enskilda fisken kan ta skada av själva kroken, av syrebrist eller av att fjällen skadas. Man kan därför inte räkna med att en fångad och återutsatt fisk kan bidra till beståndets utveckling på samma vis som en helt oskadd fisk.

Catch and release som fiskemetod aktualiserar flera frågor — dels förvaltningsaspekter på ett fiske som till synes inte har någon inverkan på beståndet, dels etiska frågor kring det berättigade i att utsätta djur för eventuellt lidande för att uppfylla ett mänskligt upplevelsebehov.

Krav på återutsättning

Vissa fiskarter måste om de fångas sättas tillbaka av olika skäl. Det gäller bland annat fredade arter som är hotade och riskerar att försvinna. Andra arter har fredningstider för att skydda dem under lek och vandring. Dessutom finns minimimått för många arter.

Publicerad: 2013-07-11
Granskad: 2017-10-05
Sidansvarig: Webbredaktion