Uppföljning laxkvot

Uppföljning av lax (SAL) i ICES delområde 22-29, 30 och 31.

Senast uppdaterad: --

Infiskat i delområde 22-29, 30 och 31

Infiskat i delområde 22-29, 30 och 31
Område Typ Kvot (st) Infiskat (st) Andel infiskat

Mer information om laxfisket

Startdatum, kvoter och rapportering.