Vilka typer av teknik finns det för fosfor­fällning?

Det finns i princip två olika typer av teknik för fosforfällning för små avlopp.

Den ena innebär fällning av fosfor med kemikalie före eller i slamavskiljaren. Då används mest en järn- eller aluminiumbaserad flytande kemikalie.

Den andra typen av lösning är att man har en fosforfälla som sista steg i avloppsanläggningen. Fosforfällan består då oftast av en behållare med in- respektive utlopp och i behållaren finns ett material som binder fosfor. Detta kan exempelvis vara ett kalkbaserat material. Materialet ska sedan bytas med jämna mellanrum.

HaV har varit medfinansiär i projektet ”Enskilda avlopp - fosforfällor” som bland annat utmynnat i dokumentet ”Handläggarstöd fosforfällor” och slutrapporten ”Små avlopp med fosforfälla”. Dessa har sammanställts av Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. I dessa sammanställningar kan man läsa mer hur fosforfällor fungerar.

Publicerad: 2017-01-30
Granskad: 2019-04-15
Sidansvarig: Webbredaktion