Tillstånd för forskning eller ex-situ bevarande

Hitta på sidan

På denna sida hittar du tillståndsbeslut som gäller hållande av invasiva främmande arter i vatten.

För att bedriva forskning med, eller ex-situ bevarande av invasiva främmande arter av unionsbetydelse enligt EU:s förordning (EU) nr 1143/2014 krävs tillstånd enligt artikel 8.

Havs- och vattenmyndigheten är ansvarig prövningsmyndighet för tillståndsprövning av invasiva främmande arter i vatten. Naturvårdsverket är ansvarig prövningsmyndighet för invasiva främmande arter på land.

I undantagsfall får medlemsstaterna även utfärda tillstånd som kommer av tvingande hänsyn till allmänintresset, inbegripet social och ekonomisk hänsyn, enligt artikel 9.

Vid frågor om vad som gäller i just ditt fall, hör av dig via ias@havochvatten.se

Hittills tagna beslut

Kinesisk ullhandskrabba

Diarienummer:

02558-2022

Svenskt namn:

Kinesisk ullhandskrabba

Vetenskapligt namn:

Eriocheir sinensis

CN-kod:

ex 0306 33 90

Kvantitet:

30 individer

Avseende:

Forskning

Ny eller förlängd:

Ny

Giltig till och med:

31 januari 2024

Publicerad: 2022-12-19
Sidansvarig: Webbredaktion