Invasiva främmande arter som omfattas av EU:s förordning

Det är enligt EU-regler förbjudet att sprida EU-listade invasiva främmande arter. De får inte introduceras eller spridas i naturen, inte gynnas att bli fler och inte heller importeras eller exporteras.

Vi ansvarar för de vattenlevande arterna och Naturvårdsverket ansvarar för de landlevande arterna.

Här är exempel på sex arter som finns i Sverige vars spridning måste stoppas eller begränsas enligt EU-förordningen (1143/2014).

 1. Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket

  infoblad-lysichiton americanus-gul-skunkkalla.pdf

 2. Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten

  Kabomba ( Cabomba caroliniana ) är en nordamerikansk vattenväxt som finns i akvarier över hela världen. Den är tålig och snabbväxande och kan orsaka stora problem om den hamnar som främmande art i naturliga miljöer, men den bedöms inte som invasiv i svenskt klimat.

 3. Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket

  Gulbukig vattensköldpadda är en livskraftig art vars popularitet som husdjur spridit den runt hela världen. Den tillhör en av de 100 mest invasiva främmande arterna. I Sverige förekommer den vilt bara sporadiskt.

 4. Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten

  Den nordamerikanska signalkräftan ( Pacifastacus leniusculus ) har importerats och satts ut i ett 20-tal europeiska länder för att ersätta inhemska flodkräftor som drabbats av kräftpest. Men signalkräftor visade sig själva bära på kräftpestsvampen, därför ska de aldrig ska planteras ut i vatten där flodkräftan kan leva.

 5. Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket

  Tromsöloka är en högväxt flockblommig växt, ofta 2-3 meter höga blomstänglar. Den kom till Skandinavien på 1800-talet och svenska förekomster finns huvudsakligen i mellersta Norrland. Växtsaften kan ge svåra hudskador.

 6. Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten

  Kinesisk ullhandskrabba ( Eriocheir sinensis ) har stor förmåga att anpassa sig till olika miljöer och betraktas därför som en av världens mest invasiva arter. Den lever i sötvatten men tar sig till i havet när den ska föröka sig.

Publicerad: 2017-01-26
Sidansvarig: Webbredaktion