Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Små avlopp

Små avloppsanläggningar

I Sverige finns det ungefär 691 000 små avloppsanläggningar som har vattentoalett ansluten, men inte är kopplade till kommunala reningsverk. Avloppsanläggningar som är gamla eller inte fungerar bidrar till övergödningen av våra sjöar, vattendrag och kustvatten. De är också en källa till spridning av bakterier och miljöfarliga ämnen.

Havs- och vattenmyndighetens uppgift är att ge vägledning till länsstyrelser och kommuner. Det är kommunerna som ger tillstånd till nya avloppsanläggningar och som utför tillsyn på befintliga anläggningar.

Information till fastighetsägare

På sidan Information till fastighetsägare om små avlopp hittar du som fastighetsägare mer informationsmaterial.

Vägledningsmaterial för myndigheter

Vägledningsmaterial för myndigheter och andra som vill veta mer hittar du under Vägledning och kunskap.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Små avlopp