Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Algblomning Badvatten Övergödning

Algblomning

När växtplankton eller cyanobakterier förökar sig i stora mängder kallas det algblomning. Det är vanligt med algblomningar under vår och höst men en ökad tillgång på näring resulterar även i kraftigare blomningar under sommarmånaderna.

Foto: André Maslennikov/Azote

Algblomning känns igen på att vattnet täcks av en hinna eller klumpar som kan ha gröna och brunaktiga nyanser. Om siktdjupet är mindre än en meter kan det var ett tecken på att koncentrationen av plankton är hög.

Vissa arter av växtplankton och cyanobakterier bildar gifter som kan ge kräkningar och diarréer hos djur och människor. Det är i dessa fall viktigt att undvika bad för inte riskera att få i sig algblommande vatten.

Frågor och svar om algblomning

 • Vad är algblomning?

  Algblomning är en naturlig process som alltid inträffar under vår och höst. När växtplankton massförökas kallar man det algblomning. Det finns en mängd olika växtplankton som kan blomma. Övergödningen av våra hav har lett till allt kraftigare algblomningar, särskilt under högsommaren.

 • Är algblomning giftigt?

  Vissa plankton är giftiga som till exempel cyanobakterien Nodularia spumigena. Vid flera tillfällen har husdjur och boskap dött sedan de druckit havsvatten som innehållit större mängder av dessa alger.

  För människans del kan algblomningarna utgöra en hälsofara för små barn och också ge hudirritation i samband med bad. Giftigheten varierar och laboratorieanalys krävs för säker bestämning.

  Använd dock inte vatten med algblomning till matlagning eftersom kokning inte förstör gifterna.

 • Hur ser algblomning ut?

  Under perioder av lugnt väder och hög vattentemperatur samlas plankton i ytvattnet. Ytvattnet färgas då i olika nyanser av grönt eller brunt och kan fläckvis bli grynigt eller strimmigt och näst intill ogenomskinligt — resultatet liknas ofta vid rabarbersoppa.

  Vattnet täcks av en hinna eller klumpar och kan även vara kraftigt grumlat av små trådar eller gryn. Om siktdjupet i vattnet är mindre än 1 meter är det en varningssignal om att koncentrationen av alger kan vara hög.

  Allt grumligt är dock inte algblomning, losslitna alger och ansamling av pollen kan ibland likna algblomning.

 • Vad ska man göra vid algblomning?

  Ha respekt för algblomningar men var inte rädd - är vattnet klart så är det ingen fara att bada. Undvik dock att bada när vattnet visar tydliga tecken på kraftig algblomning (en tumregel är att undvika bad då siktdjup underskrider en meter till följd av algblomningen).

  Håll koll på barn och djur, det är viktigt att de inte får i sig algblommande vatten. Sök hjälp om någon visar tydliga sjukdomssymptom efter bad eller kontakt med algblommande vatten.

  Meddela kommunens miljökontor om du upptäcker kraftiga algblomningar.

 • Vad orsakar algblomningarna?

  Övergödningen påverkar våra vatten på ett oroväckande sätt. Överskott av näringsämnena fosfor och kväve ger upphov till algblomningar, bottendöd och kraftiga förändringar av växt- och djurlivet.

  Högintensivt jordbruk, utsläpp av avloppsvatten och förbränning av fossila bränslen är några av övergödningens orsaker. Små bidrag till övergödningen från flera källor blir sammanlagt till ett stort problem.

 • Hur kan vi minska algblomningarna?

  Avgaser har en gödande effekt, tanka därför gräsklipparen och utombordaren med den renare alkylatbensinen. Välj fosfatfria hushållskemikalier om du inte är ansluten till ett reningsverk.

  Kissa inte i vattnet utan hellre på land. Den mängd som en person normalt kissar under ett dygn ger gödning till ett kilo alger.

 • Var hittar jag aktuell information om algblomningen i mitt län?

  För information om algsituationen i svenska havsområden hänvisar vi till Informationscentralerna och SMHI.

  SMHI

  Informationscentralen för Egentliga Östersjön

  Informationscentralen för Västerhavet

  Informationscentralen för Bottniska viken

  Informationscentralens uppgift är att snabbt nå ut med information till berörda myndigheter, organisationer och allmänheten i samband med ovanliga händelser och akuta situationer i kust- och havsmiljö.

 • Var hittar jag information om algblomning vid min badplats?

  För information om badvattenkvaliteten i din kommun hänvisar vi till webbsidan Badplatsen där Folkhälsomyndigheten sammanställer kommunernas inrapportering av badvattenprover.

  På sidan finns information om badvattnet och situationen med algblomning vid badplatserna i din kommun. Uppgifter om algblomning ges där i fyra nivåer ingen algblomning, liten förekomst, förekomst samt blomning.

  Om det saknas resultat eller om uppgifter verkar felaktiga är det miljökontoret hos kommunen som ska kontaktas.

Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Algblomning Badvatten Övergödning

Publicerad: 2014-02-12

Sidansvarig: Linda Rydell