Är alg­blomning giftigt?

Vissa arter av växtplankton och cyanobakterier bildar gifter (toxiner) som kan ge negativa hälsoeffekter hos djur och människor. Ett exempel är cyanobakterien Nodularia spumigena (katthårsalg) som är vanligt förekommande i Östersjön och Bottenhavet. Giftigheten varierar och laboratorieanalys krävs för säker bestämning.

Algblomningarna kan ge hudirritation i samband med bad och utgöra en hälsofara främst för små barn och husdjur. Det är i därför klokt att undvika bad vid kraftig algblomning för inte riskera att få i sig vattnet.

Använd inte vatten med algblomning till matlagning eftersom kokning inte förstör gifterna. Se SVA:s web om risk för hälsoeffekter för husdjur och boskap, samt Folkhälsomyndighetens sida om algtoxiner och symptom.  

Andra planktonarter (till exempel. Dinophysis acuminata, Alexandrium spp.) påverkar inte människor direkt, men när de förekommer rikligt i musslor som sedan äts av människor kan allvarliga hälsoeffekter uppstå. Därför avråds allmänheten från att plocka själva för konsumtion. Livsmedelsverket utför regelbundna kontroller av musslor. Musslor som säljs i handeln skall alltid vara kontrollerade.

Algblomning kan också orsaka fiskdödlighet, genom exempelvis algtoxinerna, eller de låga syrehalter som uppstår när algblomningen ruttnar.

Läs SMHI:s frågor och svar om alger, samt mer från SMHI om alger.

Publicerad: 2014-02-14
Sidansvarig: Webbredaktion