LEVA - Lokalt engagemang för vatten

LEVA var en satsning som pågick 2018-2023 och innehöll regeringsuppdrag, stödfunktion för åtgärdssamordnare och utveckling av arbetssättet lokal åtgärdssamordning. Finansiering av lokal åtgärdssamordning fortsätter via LOVA-bidrag.