Dokument från tidigare samråd

Samråd om förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön pågick från 1 februari till 30 april 2015. Här finner du all information om samrådet.

Beslutat åtgärdsprogram

Åtgärdsprogrammet för havsmiljön beslutades 14 december 2015

Samrådsmaterial våren 2015

Samrådsmöten under 2015

5-6 februari 2015

Nationella samråds- och informationsmöten för myndigheter och bransch- och intresseorganisationer.

Vattenförvaltningen och havsmiljöförvaltningen presenterade sina samrådsmaterial, information gavs om havsplaneringen.

Januari - mars 2015

Regionala samrådsmötena i varje vattendistrikt som har tydligast fokus på havsmiljö. Ett kort material om Åtgärdsprogrammet för havsmiljön presenteras vid övriga möten.

Publicerad: 2019-06-25
Sidansvarig: Webbredaktion