Vattentrender - miljötrender i hav och vatten

I Vattentrender visualiseras kvalitetssäkrad och statistiskt analyserad data från den akvatiska miljöövervakningen som gör det möjligt att följa långsiktiga förändringar i miljön.

Vågor på havet

Foto: Maja-Kristin Nylander/HaV

Visualisering

Vattentrender

Detta är en första version av verktyget med ett begränsat urval av mätvariabler och provplatser. Mer data och fler funktioner kommer att läggas till inom kort. Verktyget baseras på förslag framtagna inom Regeringsuppdraget Uppföljning av miljötillståndet i vattenförekomster.

Läs mer: Metod för uppföljning av miljötillståndet i vattenförekomster

Stenar i vatten nära strandkant. Vattnet omges av grönskande växtlighet och kallmurar.

Foto: Natalie Greppi

Den data som visas i verktyget bygger på årsmedelvärden och trender (GAM) för olika mätvariabler från den akvatiska miljöövervakningen. Sötvattensdata kommer från SLU:s databas MVM. Visualiseringarna görs i två olika format. Dels i punktdiagram med anpassad och färgkodad trendkurva, dels i lasagnediagram som visar en utplattad trendkurva, även den färgkodad. I det första formatet visas resultat för en provplats och en mätvariabel åt gången. I det andra formatet går det antingen att för en provplats jämföra trender för ett urval mätvariabler, eller att för fler provplatser jämföra trender för två mätvariabler åt gången.

Verktyget är framtaget för att öka tillgängligheten och användbarheten av resultat från den akvatiska miljöövervakningen.

Statistiska beräkningar

För mer detaljerad information om vilken data som använts, hur den har bearbetats samt mer om de statistiska beräkningar som gjorts.

Beräkningar Sötvattendata Pdf, 117.9 kB.

Havs- och vattenmyndigheten äger informationen och tillgängliggör all data och diagram utan begränsande villkor enligt licens Creative Commons Zero (CC0). Informationen är därmed fri att använda, återanvända, distribuera och aggregera utan att ange Havs- och vattenmyndigheten som källa.

Publicerad: 2024-04-12
Sidansvarig: Webbredaktion