Data för Vegetationsklädda bottnar

Makrovegetationsdata rapporteras till SMHI som är nationell datavärd för marinbiologiska och oceanografiska data men lagring av data sker också hos utföraren. Data kan fritt laddas ner från datavärdens webbsida.

Publicerad: 2020-10-01
Sidansvarig: Webbredaktion