Data för Skräp på stränder

Alla svenska data samlas i en svensk databas som drivs av

Håll Sverige Rent.

För att få tillgång till data behövs ett lösenord som man får genom att kontakta Håll Sverige Rent. Rådata kan fås efter förfrågan och utvalda resultat kommer att presenteras på hemsidan . Data får användas fritt. Ospar-data levereras även till Ospars regionala databas, senast en månad efter varje mättillfälle. Håll Sverige Rent levererar svenska data till Helcom och EU när de efterfrågas för internationella sammanställningar. Alla svenska data rapporteras även till den europeiska databasen EMODnet.

Publicerad: 2020-10-01
Sidansvarig: Webbredaktion