Data för Skräp på havsbotten

De rådata som samlas in lagras hos SLU Aqua och uppdateras årligen. Rådata från alla deltagande länder lagras även hos ICES. Hos ICES finns dock inte data från kusttrålningen.

Publicerad: 2020-10-01
Sidansvarig: Webbredaktion