Data för Sjöfart

Generell statistik över fartygsrörelser uttryckt i passager per ytenhet inom Helcoms område (hela Sveriges område, med undantag för Skagerrak).

Data för hela Europa uttryckt i tid per ytenhet finns att tillgå hos EMODnet.

Detaljerade AIS-data för hela Sveriges område finns inte att tillgå gratis, men kan köpas från Sjöfartsverket.

Publicerad: 2020-09-30
Sidansvarig: Webbredaktion