Data för Sjöfåglar

Datavärdskapsavtal med Lunds universitet är framtaget och utvecklingsarbete påbörjades under 2019 så att stora delar av data ska bli publikt tillgängliga och nedladdningsbara.

Data från övervakningen av häckande kustfåglar är numera nedladdningsbara.

Data från vinterräkningarna finns även hos den internationella samordnaren av sjöfågelinventeringarna – Wetlands International. Data är fullt ut tillgängliga och erhålls via kontakt med Svensk fågeltaxering genom fageltaxering@biol.lu.se.

Publicerad: 2020-09-30
Sidansvarig: Webbredaktion