Data för Reproduktion hos havsörn

Lagring av grunddata inom övervakning av havsörn sker hos projektansvarig utförare på Naturhistoriska riksmuseet.

Underlagsdata till officiell statistik hämtas hos Naturvårdsverket.

Publicerad: 2020-09-30
Sidansvarig: Webbredaktion