Data för Radioaktiva ämen

Data från den nationella miljöövervakningen av radionuklider lagras i en lokal databas vid SSM och är tillgängliga för allmänheten via:

Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) miljödatabas

Data från den lokala miljöövervakningen lagras i en lokal databas vid SSM och kan begäras ut vid förfrågan till registrator@ssm.se. Arbete pågår med att göra data tillgängliga för allmänheten via SSM:s hemsida.

Publicerad: 2020-09-30
Sidansvarig: Webbredaktion