Data för Näringskoncentrationer i sediment

Data över näringskoncentrationer finns hos Sveriges geologiska undersökning, SGU som är nationell datavärd för sediment och stöddata såsom syrgas levereras till SMHI som är nationell datavärd för biologiska och oceanografiska data.

Detaljerad information om ovanstående variabler ges i den fältrapport för 2020 års provtagningskampanj som kommer under år 2021. Fältrapporten ges ut i SGU:s rapportserie Rapporter och meddelanden.

Data är tillgängliga via en WMS-tjänst och är möjliga att ladda ner utan kostnad i kartvisaren från Sveriges geologiska undersökning, SGU.

Data från den nationella miljöövervakningen rapporteras också till Ices.

Publicerad: 2020-10-01
Sidansvarig: Webbredaktion