Data för Mikroskräp

Data finns i nuläget endast hos de utförare som utfört pilotprojekten. Inom ett pågående projekt där data från dessa projekt sammanställs i enhetligt format testas även möjligheten att lagra dessa data i Ices databas DOME. Inom EU finns en gemensam databas för miljöövervakning, EmodNet som innefattar förenklad data för marint skräp inklusive mikroskräp.

Publicerad: 2020-09-30
Sidansvarig: Webbredaktion