Data för Migrerande fisk (lax)

Elfiskedata finns lagrade och publikt åtkomliga via Svenskt Elfiskeregister (SERS). Data från smoltfällor och fiskräknare lagras i ”Sötebasen” Övrig insamlad information lagras i mindre databaser vid SLU Aqua, varifrån data kan erhållas vid förfrågan. Svenska data som används internationellt levereras till berörda arbetsgrupper inom ICES. Aggregerade data från yrkesfiske efter lax lagras i Ices databas InterCatch.

Uppföljning av infiskning gällande laxkvot finns på Havs- och vattenmyndighetens webb - Uppföljning laxkvot.

Publicerad: 2020-09-30
Sidansvarig: Webbredaktion