Data för Migrerande fisk (lax)

Elfiskedata finns lagrade och publikt åtkomliga via Elfiskeregistret.

Rådata från smoltfällor lagras i ”Sötebasen” (databas under uppbyggnad vid SLU Aqua). Ännu finns ingen nationell databas för fiskräknare. Övrig insamlad information lagras i mindre databaser vid SLU Aqua, varifrån data kan erhållas vid förfrågan. Svenska data som används internationellt levereras till berörda arbetsgrupper inom ICES. Aggregerade data från yrkesfiske efter lax lagras i Ices databas InterCatch.

Publicerad: 2020-09-30
Sidansvarig: Webbredaktion