Data för Medborgarforskning gällande främmande arter

Data rapporteras för alla arter utom fisk till Artportalen (SLU) där data också kan hämtas för användning.

Genom Analysportalen (Swedish LifeWatch), som är en integrerad biodiversitetsportal för de viktigaste datakällorna inklusive Artportalen, finns lämpliga verktyg för att extrahera och analysera data om förekomst och utbredning av främmande arter från flera datakällor. Under 2021–2024 kommer utvecklandet och byggandet av forskningsinfrastrukturen Swedish Biodiversity Data Infrastructure (SBDI) att ersätta och förbättra dagens version av Analysportalen.

För arter som är nya eller som har nytt utbredningsområde (havsbassäng, utsjövatten, kustvattentyp) levereras data till ArtDatabanken SLU.

Data rapporteras även till Helcoms databas för riskbedömning vid prövning om dispens för hantering av barlastvatten.

Publicerad: 2020-09-30
Sidansvarig: Webbredaktion