Data för Hälsotillstånd hos fisk

Data gällande bestånd lagras i databasen KUL vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som är nationell datavärd för miljöövervakningsdata från provfiske. Data från analyserna av effekter på vävnader lagras också hos SLU. Data kan laddas ner utan kostnad.

Publicerad: 2020-09-30
Sidansvarig: Webbredaktion