Data för Hälsotillstånd hos fisk

Hälsotillståndet hos kustfisk avseende effekter av farliga ämnen

Data gällande bestånd lagras i databasen KUL vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som är nationell datavärd för miljöövervakningsdata från provfiske. Data från analyserna av effekter på vävnader lagras också hos SLU. Data kan laddas ner utan kostnad. Utöver detta rapporteras data årligen vidare till ICES databas DOME.

Hälso- och sjukdomstillståndet hos fisk, kräft- och blötdjur

SVA kommer att vara datavärd för data från hälsoövervakningen av vild fisk, kräftdjur och blötdjur. Data är ännu inte upplagda som öppna data, då ett övergripande arbete pågår avseende hur och var SVA ska publicera data öppet. Tills vidare finns data enbart sammanställda i årsrapporter, som går att finna på SVA:s hemsida (Årsrapporter vildfisk - SVA)

Publicerad: 2020-09-30
Sidansvarig: Webbredaktion