Data för Främmande arter

Data rapporteras för alla arter till de nationella datavärdarna som för biologiska och oceanografiska data är Shark vid SMHI och för fisk är kustfiskedatabasen KUL vid SLU.

Båda innehåller kvalitetssäkrade data som kan laddas ner kostnadsfritt från datavärdarnas hemsidor. Dessutom rapporteras även data om nyintroducerade arter för landet eller nytt utbredningsområde för redan introducerad art till Artportalen vid SLU där data också är allmänt tillgänglig.

För nya och redan introducerade IAS men med nytt utbredningsområde (havsbassäng, utsjövatten, kustvattentyp) levereras data till ArtDatabanken SLU. Data rapporteras även till Helcoms databas för riskbedömning vid prövning om dispens för hantering av barlastvatten.

Publicerad: 2020-09-30
Sidansvarig: Webbredaktion