Data för Främmande arter

Data rapporteras för alla arter till Helcom Ballast Water Exemptions Decision Support Tool som för Östersjön även kan sökas ut från Helcom Biodiversity Database.

Båda innehåller kvalitetssäkrade data som kan laddas ner kostnadsfritt från förvaltarnas hemsidor. Dessutom rapporteras även data om nyintroducerade och nyupptäckta arter för landet eller nytt utbredningsområde för redan introducerad art till Artportalen vid SLU. Artdatabanken där data också är allmänt tillgänglig via tjänsten Fyndkartor i Artfakta.

Med nytt utbredningsområde avses havsbassäng och kan i högre upplösning avse utsjövatten och kustvattentyp.

Publicerad: 2020-09-30
Sidansvarig: Webbredaktion