Data för Fisk och kräftdjur i utsjön

  • Data lagras hos SLU Aqua i databasen FISKDATA2.
  • Data från trålundersökningar skickas också till ICES databas DATRAS där svenska, liksom andra länders data görs tillgängliga i standardiserade rapporter.
  • Hydrografisk information som insamlas vid de akustiska undersökningarna skickas till, och lagras hos datavärden SMHI.
Publicerad: 2020-09-30
Sidansvarig: Webbredaktion