Data för Farliga ämnen i sediment

Analysdata för metaller och organiska miljögifter i sediment från den nationella miljöövervakningen lagras hos Sveriges geologiska undersökning, SGU som är nationell datavärd för miljögifter i sediment.

Datavärden tar också emot data från regional miljöövervakning och från recipientkontrollprogram så en del sådana data finns också tillgängliga här.

Data är tillgängliga via en WMS-tjänst och är möjliga att ladda ner utan kostnad i kartvisaren från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU).

Data från den nationella miljöövervakningen rapporteras också till Ices.

Publicerad: 2020-09-30
Sidansvarig: Webbredaktion