Data för Farliga ämnen i sediment

Analysdata för metaller och organiska miljögifter i sediment från den nationella miljöövervakningen lagras hos Sveriges geologiska undersökning, SGU som är nationell datavärd för miljögifter .

Datavärden tar också emot data från exempelvis regional miljöövervakning och från recipientkontrollprogram så en del sådana data finns också tillgängliga här.

Data i datavärdskapet är tillgängliga och är möjliga att ladda ner utan kostnad.

Data från den nationella miljöövervakningen rapporteras också till Ices.

Publicerad: 2020-09-30
Sidansvarig: Webbredaktion