Data för effekter av kylvatten

De rådata som samlas in lagras i SLU Aquas databaser KUL (nät, ryssjor) uppdateras årligen. Resultaten från undersökningarna sammanställs årligen i rapporterna Aqua reports av Institutionen för akvatiska resurser vid SLU. Yngeldata och data från inventering av främmande arter i Ringhals lagras i enklare databaser i Excel och Access. Alla data från recipientkontrollen ägs av respektive kraftföretag, som måste lämna sitt godkännande för att data ska få användas i andra sammanhang. För tillgång till rådata krävs tills vidare att kontakt tas med Kustlaboratoriet vid SLU, som i sin tur måste inhämta ett godkännande från dataägaren att lämna ut data.

Förfrågan om aggregerade data kan göras till datavard-fisk@slu.se.

Publicerad: 2020-09-30
Sidansvarig: Webbredaktion