Data för Biologiska effekter av organiska tennföreningar

Analysdata för tennorganiska föreningar och imposex från den nationella miljöövervakningen lagras hos Sveriges geologiska undersökning, SGU som är den nationella datavärden för miljögifter i biota. Data kommer att bli tillgängliga via en WMS-tjänst och möjliga att ladda ner utan kostnad.

Data insamlad till och med 2014 kan laddas ner från IVLs databas för miljögifter i biota.

Data från den nationella miljöövervakningen rapporteras också till ICES.

Publicerad: 2020-09-29
Sidansvarig: Webbredaktion