Data för Biologiska effekter av organiska tennföreningar

Analysdata för tennorganiska föreningar och imposex från den nationella miljöövervakningen lagras hos Sveriges geologiska undersökning, SGU som är nationell datavärd för miljögifter i biota. Data i datavärdskapet är tillgängliga och är möjliga att ladda ner utan kostnad.

Data från den nationella miljöövervakningen rapporteras också till ICES.

Publicerad: 2020-09-29
Sidansvarig: Webbredaktion