Data för Biologiska effekter av organiska tennföreningar

Analysdata för tennorganiska föreningar och imposex från den nationella miljöövervakningen lagras hos Sveriges geologiska undersökning, SGU som är nationell datavärd för miljögifter i biota. Data i datavärdskapet är tillgängliga och är möjliga att ladda ner utan kostnad.

Data insamlad till och med 2015 kan laddas ner från Svenska Miljöinstitutes (IVL:s) databas för miljögifter i biota.

Data från den nationella miljöövervakningen rapporteras också till ICES.

Publicerad: 2020-09-29
Sidansvarig: Webbredaktion