Data för Bifångst

Hitta på sidan

Data lagras i SLU Aquas databas Fiskdata2 och kan göras tillgänglig vid förfrågan till registrator@slu.se.

Publicerad: 2020-09-29
Uppdaterad: 2021-12-29
Sidansvarig: Webbredaktion