Data för Bentiska livsmiljöer

Hitta på sidan

Rapporter från det inledande pilotarbetet kommer att publiceras under våren 2021. Tills vidare förvaltas de data som samlas in under utvecklingsarbetet på HaV, men förvaltningen ses över och kan komma att flyttas till en annan myndighet.

Publicerad: 2020-09-29
Sidansvarig: Webbredaktion