Data för Bentiska livsmiljöer

Hitta på sidan

Till följd av nationell lagstiftning om spridning av geografisk information förvaltas de data som samlas in och används under utvecklingsarbetet på HaV eller hos godkända utförare och är inte allmänt tillgängliga.

Publicerad: 2020-09-29
Uppdaterad: 2021-12-29
Sidansvarig: Webbredaktion